مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
درسی
کمک درسی
دانشگاهی
عمومی
مذهبی
زبان
انتشارات
مؤلفان
خرید تلفنی کتاب

آب و هواشناسی کشاورزی ( اصول و کاربردهای مطالعات آب و هوا در کشاورزی) کدمحصول : 858

3078_1322978-964-03-5960-0
وضعیت محصول :
قابل تهیه
قیمت رایج: 65,000 ﷼ قیمت ما: 65,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
500 g
+
هارپال اس. ماوی- گرائم جی. تاپر
دانشگاه تهران
دکتر حسین محمدی
رحلی
978-9640359600
455
توضیحات این محصول

 آب و هواشناسی کشاورزی ( اصول و کاربردهای مطالعات آب و هوا در کشاورزی) از کتب قوی در این حوزه می باشد.مرجعی کامل برای دانشجویان این رشته.مشاوران کوشابوک این کتاب را برای موفقیت بیشتر در این زمینه پیشنهاد میکنند.

فروشگاه کتاب کوشا

+98 2166989008 +98 09193676623 (مدیریت)