مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
درسی
کمک درسی
دانشگاهی
عمومی
مذهبی
زبان
انتشارات
مؤلفان
خرید تلفنی کتاب

زبان انگلیسی عمومی جلد اول (گرامر) کدمحصول : 565

5944d63dcfde8490517409
وضعیت محصول :
قابل تهیه
قیمت رایج: 590,000 ﷼ قیمت ما: 590,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
0.35 kg
+
مهرداد امیری
پوران پژوهش
وزیری
484
توضیحات این محصول

کتاب زبان انگلیسی عمومی (1) شامل :متن کامل زبان انگلیسی عمومی (1) براساس سرفصل های زبان عمومی و تخصصی مصوب وزارت علوم است و از انتشارات پوران پژوهش می باشد.

کوشا بوک خواندن این کتاب را به شما پیشنهاد میکند.

فروشگاه کتاب کوشا

+98 2166989008 +98 09193676623 (مدیریت)