مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
درسی
کمک درسی
دانشگاهی
عمومی
مذهبی
زبان
انتشارات
مؤلفان
خرید تلفنی کتاب

504 واژه ضروری زبان انگلیسی کدمحصول : 557

sh_504_vaghe_96
وضعیت محصول :
قابل تهیه
قیمت رایج: 210,000 ﷼ قیمت ما: 210,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
0.35 kg
+
دکتررضا خیرآبادی
کتابخانه فرهنگ
رحلی
9789641554639
304
توضیحات این محصول

504 واژه زبان انگلیسی شامل موارد زیر می باشد: تمام واژه ها به همراه تصویر- ارائه مترادف ها ، متضادها و شبکه های معنایی کلمات- ارائه کلید واژه های یاد یار برای لغات ها - فلش کارت های رنگی - ریشه یابی لغات و آشناسی با ساختمان کلمه - معرفی واژه های مهم آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری همراه ترجمه کامل بهخش 125واژه دشوار و ضروری -  

فروشگاه کتاب کوشا

+98 2166989008 +98 09193676623 (مدیریت)