مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
درسی
کمک درسی
دانشگاهی
عمومی
مذهبی
زبان
انتشارات
مؤلفان
خرید تلفنی کتاب

جمع بندی شیمی دهم الگو کدمحصول : 5

22222
وضعیت محصول :
قابل تهیه
قیمت رایج: 350,000 ﷼ قیمت ما: 350,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
540 kg
+
مسعودجعفری-امیرحسین معروفی
نشرالگو
وزیری
9786007950739
192
توضیحات این محصول

کتاب جمع بندی دهم شیمی

-جامع ترین جمع بندی شیمی بعد از کتاب تست و آموزشی شیمی دهم میباشد.

- بیان کامل و منظم نکات کتاب درسی به کمک کادرهای جمع بندی، نمودار، آکولاد و جدول.

- بررسی انواع تیپ‌بندی مسائل هر فصل و ارائۀ روش‌های تستی برای حل سریع آن‌ها.

- طرح دو ازمون جامع در انتهای هرفصل برای جمع بندی به همراه پاسخ تشریحی

- قرار دادن یک آزمون شامل ده عبارت درست، نادرست و سه تست مفهومی، پس از هر زیر فصل.

 بررسی دقیق دو موشکافانه تمام شکل های مهم درسی!

- ارائۀ جدول‌های جمع‌بندی شامل لغت ها و قیدها، عددها، رنگها و واکنشها، به منظور بیان منظم نکات ریز متن کتاب درسی.

-دارای آزمون های جمع بندی در پایان هر فصل

فروشگاه کتاب کوشا

+98 2166989008 +98 09193676623 (مدیریت)