مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
درسی
کمک درسی
دانشگاهی
عمومی
مذهبی
زبان
انتشارات
مؤلفان
خرید تلفنی کتاب

تحلیل پوششی داده‌ها و کاربردهای آن کدمحصول : 3001

90227612
وضعیت محصول :
قابل تهیه
قیمت رایج: 132,000 ﷼ قیمت ما: 132,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
300 kg
+
فرهاد حسین‌زاده‌لطفی , نویسنده: هاشم نیكومرام
دانشگاه آزاد اسلامی
رحلی
9786005299281
226
توضیحات این محصول

تحلیل «پوشش داده‌ها» در علم ریاضی بخش آنالیز در جبر جهت استفاده در زمینه‌های اقتصاد نظری، مدیریت، حسابداری، صنایع و ریاضی کاربردی است. در این نوشتار ابزارهای توانمندی که می‌تواند به صورت چشمگیر به ارزیابی عملکرد سیستم‌هایی با چند ورودی و خروجی بپردازد معرفی شده و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و روش‌های مختلف این تکنیک ارایه گردیده است. بیان تکنولوژی با بازده به مقیاس ثابت و متغیر و کاربردهایی از تحلیل پوششی داده‌ها در علم آنالیز در عرصه‌های مختلف علمی، آموزشی، صنعتی، نظامی، اقتصادی و آماری از مهمترین مندرجات این نوشتار است

پیشنهاد کوشا به شما عزیازن

فروشگاه کتاب کوشا

+98 2166989008 +98 09193676623 (مدیریت)