مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
درسی
کمک درسی
دانشگاهی
عمومی
مذهبی
زبان
انتشارات
مؤلفان
خرید تلفنی کتاب

شیمی محیط زیست (آشنایی با جنبه‌های شیمیایی و مبانی محیط زیست)مبتکران کدمحصول : 248

_1244978165
وضعیت محصول :
قابل تهیه
قیمت رایج: 51,000 ﷼ قیمت ما: 51,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
403 g
+
سوسن اصغری، محمدرضا ملاردی
مبتکران
وزیری
9789640708637
292
توضیحات این محصول

مطابق با برنامه‌ی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی ستاد انقلاب فرهنگی و در 8 فصل در موضوعات شیمی جو، شیمی آب، شیمی خاک، چرخه‌های زیست شناسی عنصرها، آلودگی محیط زیست بر اثر فقرها و ترکیب‌های آن، جنبه‌های تجزیه‌‌ای شیمی محیط زیست و ... .

تیم کوشا شما را به خواندن این کتاب دعوت مینماید.

فروشگاه کتاب کوشا

+98 2166989008 +98 09193676623 (مدیریت)